Image
2013. november 2. - Bedő Albert erdőmérnök, a magyar erdészeti irodalom nagy úttörője 1839. december 31-én, Sepsiköröspatakon született papi családban. Székelykeresztúron és Kolozsvárt tanult. Előbb teológiai, majd jogi tanulmányokat folytatott. Elvégezte a selmecbányai erdészeti akadémiát, majd az erdészeti államvizsga letétele után az Országos Erdészeti Egyesületnél nyert alkalmazást.
1872-ben főerdőmester, 1873-ban a Pénzügyminisztériumban az állami erdészet ügyeinek előadója, 1878-ban erdészeti főtanácsos, 1880-ban miniszteri tanácsos, 1895-től államtitkár, majd 1896 őszétől országgyűlési képviselő is volt.
Nevéhez fűződött az erdőtörvény megalkotása és a magyar nyelvű erdészeti szakirodalom megalapítása.
Emlékére, 1957-ben az Országos Erdészeti Egyesület „Bedő Albert Emlékérmet" alapított. Ásotthalmon pedig erdészeti szakmunkásképző intézetet neveztek el róla.
1918. október 20-án hunyt el Budapesten, Kálnokon helyezték örök nyugalomra.