b_150_150_16777215_00_images_stories_Logo2_sefagzrt2k.jpg
2015. december 7. - A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. részvételi felhívást tesz közzé a „SEFAG Zrt. 2016. évi kommunikációs és marketing stratégiájának elkészítése és megvalósítása” tárgyában indított beszerzési eljárásban. Ajánljuk azon tagjaink, partnereink szíves figyelmébe, akik ezen a területen dolgoznak.
1. Az eljárás jellege: Ajánlatkérő ( SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.) felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen ajánlatkérés és annak folyamata nem minősül a közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos törvény szerinti közbeszerzési eljárásnak. Ennek alapján Ajánlatkérőnek jogában áll az ajánlatkéréstől bármikor indokolás nélkül elállni, vagy dönthet úgy, hogy a szerződést nem köti meg.
2. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: SEFAG Zrt. 2016. évi kommunikációs és marketing stratégiájának elkészítése és megvalósítása.
Jelen eljárásban kommunikáció és marketing alatt értendő valamennyi, a SEFAG Zrt. tevékenységével, szolgáltatásaival kapcsolatos információs, reklámozási, PR és marketing tevékenység, melynek célja a SEFAG Zrt. és tevékenysége ismertségének növelése, szolgáltatásai igénybe vevőinek és látogatói számának növelése, különös tekintettel a SEFAG Zrt. üzemeltetésében működő Zselici Csillagpark létesítményeire, valamint a Kardosfa Hotelre.   
A SEFAG Zrt. tevékenységéről részletes információt az alábbi oldalakról szerezhetnek az Ajánlatte-vők:
•    www.sefag.hu
•    www.zselicicsillagpark.hu
•    www.kardosfa.hu
•    www.somogyiturizmus.hu
•    www.sefaghunting.hu
A feladat részletes leírása:
2.1. Komplex Kommunikációs és marketing stratégia kidolgozása, szem előtt tartva a 2. pont bevezetőjében megfogalmazott célokat, valamint a stratégia jóváhagyatása a SEFAG Zrt. képvise-lőivel. Ennek keretében kerüljenek meghatározásra az alábbiak:
•    kommunikáció és marketing tevékenység tárgyát képező tevékeny-ség/szolgáltatás/létesítmény
•    kommunikáció és marketing eszköz, kommunikációs és marketing csatorna (médium ese-tén konkrét meghatározás)
•    kommunikációs és/vagy marketing tevékenység részletezése,
•    megcélozandó közönség,
•    költségterv,
•    időbeli ütemezés (akár egyszeri, akár folyamatos, vagy rendszeres jellegű tevékenység)
•    elérésre vonatkozó becslések.
A kommunikációs és marketing eszközök indikatív  listája:
•    helyi és országos sajtólista készítése, frissítése
•    sajtóközlemények, cikkek, háttéranyagok írása és szerkesztése (maximum 15.000 karakter + képek) – helyi, regionális és országos média
•    kapcsolattartás az újságírókkal – témagenerálás, nyilvánosságszervezés
•    sajtófigyelés, monitoring és médiaclipping készítése
•    outdoor kampány
•    indoor kampány
•    plakát
•    óriásplakát, járműreklám, pop-up, roll up, molino és egyéb reklámfelületek
•    brossúra, szórólap és egyéb papír alapú nyomtatott kiadványok
•    szórótermékek
•    banner és egyéb online média hírdetések
2.2. Kommunikációs és marketing stratégia megvalósítása
•    SEFAG Zrt.  Arculati kézikönyvének aktualizálása.
•    Az Ajánlatkérő által elfogadott Kommunikációs és marketing stratégiában megfogalmazott tevékenységek végrehajtása – szem előtt tartva a 2. pont bevezetőjében megfogalmazott célokat, ennek keretében különösen:
o    a stratégiában megfogalmazott tevékenységek végrehajtásában közreműködő szol-gáltatók felkeresése, kiválasztása.
o    SEFAG Zrt. nevében tárgyalások lefolytatása a kommunikációs és marketing esz-közök és csatornák szolgáltatóinak képviselőjével.
o    a tárgyalások alapján a megfelelő szerződések megkötése/megrendelések végrehaj-tása, SEFAG Zrt. előzetes jóváhagyását követően a kommunikációs és marketing tevékenység egyes elemeinek megvalósítása tárgyában, a SEFAG Zrt. javára azzal, hogy a szerződésszerű (hiba és hiánymentes, késedelem nélküli) teljesítésért a SEFAG Zrt.-vel szemben a nyertes Ajánlattevő felel.
o    a kommunikációs és marketing eszközök számláival és kifizetésével kapcsolatos ügyintézés.
o    a teljesítés során
-    folyamatos kapcsolattartás a kommunikációs és marketing eszközök és csatornák szolgáltatóinak képviselőjével,
-    az egyes tevékenységek végrehajtásának folyamatos monitoringja, mely-nek során elemzi és értékeli az egyes tevékenységek eredményességét és hatékonyságát, szükség esetén intézkedési javaslatot tesz, illetve a stratégia módosítását kezdeményezi,
-    SEFAG Zrt-vel való folyamatos egyeztetés és tájékoztatás.
A SEFAG Zrt. Ajánlattevők kérésére konzultációs napot biztosít az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően az alábbi időpontban: 2016. január 7. Ennek pontos időpontjáról és helyszínéről a rész-vételire jelentkezők értesítést kapnak.

3.    Teljesítési határidő:
Kommunikációs és marketing stratégia kidolgozása: Megbízási szerződés aláírását követő 30 nap.
Arculati kézikönyv aktualizálása: Megbízási szerződés aláírását követő 30 naptári nap.
Kommunikációs és marketing stratégiában megfogalmazott tevékenységek végrehajtása: fo-lyamatos, az Ajánlatkérő által elfogadott kommunikációs és marketing stratégiában jelölt üte-mezés szerint, 2016. december 31-ig.
4.    Az ajánlattételi határidő: 2016. január 20.
Felkérjük az eljárásban ajánlatot benyújtani szándékozó személyeket/szervezeteket, hogy ajánlattételi szándékukat
2015. december 22. napján 16 óráig
szíveskedjenek jelezni az alábbiak szerint:
Személyesen vagy postai úton a 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21. címen, Kovácsné Kiss Zita, tu-risztikai és közjóléti referens részére, vagy e-mail-en a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. Az írásos megkeresésben kérjük megjelölni a „SEFAG Zrt. 2016. évi kommunikációs és marketing stratégiájának elkészítése és megvalósítása” címet, valamint a potenciális ajánlattevő
-    nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát, valamint 
-    kapcsolattartójának nevét, e-mail címét és telefonszámát.
AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TELJES DOKUMENTÁCIÓJÁT A SEFAG ZRT. VALA-MENNYI RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ RÉSZÉRE 1 MUNKANAPON BELÜL MEGKÜLDI.
A DOKUMENTÁCIÓ INGYENES.
Amennyiben fentiekkel kapcsolatban további információra lenne szüksége, kérdéseit kérem a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldje meg, az ajánlattételi határidőt megelőző 2 munkanappal. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ezen határidőt követően beérkező kérdésekre ne válaszoljon.

No events