2016. 10. 15. - Újabb 53 féle ügy intézhető látja el feladatát a kormányablakokban.

Október 15-étől 53-mal bővült a kormányablakokban intézhető ügykörök száma, így az állampolgárok és vállalkozások a kiegészítő szolgáltatásokkal együtt összesen már 1480 ügykörben fordulhatnak az integrált ügyfélszolgálatokhoz – tájékoztatta a Rádió Egert a Heves Megyei Kormányhivatal.
Az új ügykörök a következők:
Az erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
Az Országos Erdőállomány Adattárból adatszolgáltatás iránti kérelem
Használat jogának bejegyzése iránti kérelem
Használat jogának törlése iránti kérelem
Telki szolgalmi jog bejegyzése iránti kérelem
Telki szolgalmi jog törlése iránti kérelem
Közérdekű használati jog bejegyzése iránti kérelem
Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet bejegyzése iránti kérelem
Telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelem
Ingatlan jogi jellege tényének feljegyzése iránti kérelem
Ingatlan jogi jellege tényének törlése iránti kérelem
Ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése tényének feljegyzése iránti kérelem
Önálló zálogjog bejegyzése iránti kérelem
Önálló zálogjog törlése iránti kérelem
Törölt jelzálogjog ranghelye fenntartása tényének törlése iránti kérelem
Jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása tényének feljegyzése iránti kérelem
Jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása tényének törlése iránti kérelem
Jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével történő rendelkezés jogáról való lemondás tényének feljegyzése iránti kérelem
Jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével történő rendelkezés jogáról való lemondás tényének törlése iránti kérelem
Bejegyzés ranghelye megváltoztatása tényének feljegyzése iránti kérelem
Bejegyzés ranghelye megváltoztatása tényének törlése iránti kérelem
Külterületen lévő ingatlanon fekvő vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető földterület minősítése iránti kérelem
Vadászati jog haszonbérletére kötött szerződés jóváhagyása iránti kérelem
Vadászterület határainak megállapítása iránti kérelem
Vadászterület legkisebb kiterjedésétől való eltérés engedélyezése iránti kérelem
Vadasparkokban állományszabályozó vadászat elrendelése iránti kérelem
Mesterséges apróvadtenyésztési tevékenység engedélyezése iránti kérelem
Meghatározott vadfaj esetén vadászati tilalmi időben vadászat engedélyezése iránti kérelem
Közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 28. § (4) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében és 39. § (3) bekezdésében foglalt tevékenységek engedélyezése iránti kérelem
Vadászterület részének vagy egészének kíméleti területté nyilvánítása iránti kérelem
Kíméleti területen vadászat engedélyezése iránti kérelem
A vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyása, módosítása iránti kérelem
Az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben való eltérés engedélyezése iránti kérelem
Altató-, bénítólövedékes fegyver használatának engedélyezése iránti kérelem
Tudományos kutatás céljából vadászati módok, vadászati idények alóli felmentés iránti kérelem
Vaddisznó és róka fényszóróval történő vadászatának engedélyezése iránti kérelem
Az egyes vadfajok állományának meghatározott határidőn belüli csökkentésére vagy a szükséges védőintézkedések megtételére irányuló kérelem
Hatósági vadászat elrendelése iránti kérelem
Tudományos kísérlet, lakott területről történő eltávolítás céljából és egyéb humán-, illetve állat-egészségügyi célból vadbefogásra kábító és bénító vegyszer, valamint lőszer alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem
Vaddisznó vadfarmról, vadasparkból vadaskertbe történő kihelyezése iránti kérelem
Emlősök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyek füstképzéssel történő zavarásának, illetve elgázosításának engedélyezése iránti kérelem
Vadfaj gyérítésére szelektív méreg alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem
Natura 2000 gyepterületeken vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításának engedélyezése iránti kérelem
Szakértői vélemény kiadására irányuló kérelem keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálásához
Közúti járművezetők egészségi alkalmasságára vonatkozó szakértői vizsgálat lefolytatása iránti kérelem
Megváltozott munkaképességű személyek nyilatkozata rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos eljárásban
Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditációs tanúsítványának kiadása iránti kérelem”
Jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében
Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében
Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében
Kisfeszültségű hálózati elem esetén üzembe helyezési eljárás lefolytatásáról szóló bejelentés tudomásulvételére irányuló kérelem
Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló-berendezés megszüntetés (bontás) tudomásulvétele iránti kérelem
Pénzügyi fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések, Pénzügyi Békéltető Testület eljárására irányuló kérelmek”
Puzsár Zsófia

No events