b_150_150_16777215_00_images_stories_kiadvany_megnemjelenesek.JPG
2016. június 20. - Apatóczky István legújabb kötete

A könyvhét előtt készült el a fentebb látható kis kötet. A (belső) cím az apokalipszüsz=ki-/vélemény nyilvánítás jelentésre utal. Néhány írás, azért, már korábban megjelent belőle itt-ott,  például a ForestPress prózái között, az Erdészeti Lapokban, az ERFA Híradóban.
És, nyilvánvaló, mint általában: vannak 'meg nem jelen(het)ések' is, annak ellenére, hogy mint tények, mindig megismerhetők voltak, maradnak és lesznek. Egy, most (is) időszerű, és egy hozzá kapcsolódó, ezekből.    

 

Díjak, érmek, vissz-érmek (-oklevelek)
Legyen az bármelyik társulat, egyikük felhatalmazott
testületének a jogkörét sem érintve, legfeljebb
a valós, vagy a netaláni etikai szabályzataik elvein
épülve, az adott társulat tekintélyét, munkájának hatásfokát,
egyszersmind gazdasági helyzetét er_sítend
_, a - nyílvánvalóan létez_ - kitüntetési szabályzatuk
a következ_k szerint is módosulhatna.
- A társulat, az alapszabályába foglalt célok megvalósítása
érdekében, a korábbi kitüntetésükig önzetlenül
munkát végz_, kiemelked_ szellemi és gyakorlati
eredményeket elért,
- továbbá a fenti célok érdekében nem is annyira
önzetlenül munkálkodó, - pld., vezet_i, fizetett munkahelyi
kötelezettség, funkció, kapcsolati érdekek,
stb., nyilvánvaló egybe mosódása, egybe mosása, agyba
mosása révén - kitüntetend_ eredményekkel felruházott
személyek,
- közülük is, még a társulat tagságához tartozó,
szakirányú végzettség_ személyek felismerésére, virtuális
vissz-érem/díj adományozásáról határoz.
Az erre választott bizottság/ok javaslata és testületi
döntés alapján, a megel_z_en adományozott díjjal/
éremmel egyen-értéktelen, azokat „überel_”, virtuális
vissz-éremmel azok a természetes, él_ társulati
tagok feltétlenül kitüntetend_k, akik
- a társulattól kapott azonos fokozatú díjat/érmet
alanyi jogon magukénak tudhatják tehát;
- aranydiplomás kornál, vagy alacsony képzettségi
fok (pld.: technikus) esetén 70 éves kornál fiatalabbak;
- fizikailag, szellemileg közismerten cselekv_-
képesek (kivéve, pl., a krónikus visszér megbetegedés
már szenved_ alanyait);

No events