2013. szeptember 23. - 2013. szeptember 23-án az esti órákban légi védekezést tartott a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen a növényvédelmi hatóság. A védekezést a méhkímélő növényvédelmi technológiai előírásoknak megfelelően hajtották végre.

A légi permetezést a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmás betegség fertőzésének felszámolása és továbbterjedésének megállítása érdekében rendelték el. Az érintett területek a Lenti 5943/2 hrsz, valamint a Kerkateskánd 1183 hrsz ingatlanok körül meghatározott 1 km-es körzetében lévő Lenti, Gosztola, Kerkateskánd települések zártkerti ingatlanjai.

Kedvezőtlen időjárás esetén a permetezés a következő napon történik ugyanabban a napszakban. A légi permetezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv szakmai felügyeletével, felsőfokú növényvédelmi szakirányítás mellett, valamint a terület biztosításával hajtják végre. A területek pontos adatairól a fenti települések önkormányzatainak hirdetőtábláján kifüggesztett állami védekezést elrendelő határozatból és térképekről tájékozódhatnak.

A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma a szőlő egyik legveszélyesebb zárlati (karantén) kórokozója, Európa számos országában már megtelepedett. Az Európai Unió karantén károsítói között szerepel, és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerint bejelentési kötelezettség alá tartozik.

A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama 20-50 százalékkal csökkenhet, a beteg növények száma évente megtízszereződhet. A betegség elleni védekezéshez jelenleg nem áll rendelkezésre növényvédő szeres kezelés, csak az azt terjesztő vektor, az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) irtására van lehetőség. Ahol ez nem megoldott, a tőkék 80-100 százaléka megfertőződhet a fitoplazmával, a fogékony fajták növényei néhány év leforgása alatt ki is pusztulhatnak.

A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmás betegségről a NÉBIH weboldalán tájékozódhatnak:
http://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/hirek/09_11_doree_phytoplasma.html


No events